Informacje - Rozporządzenie Kodeksu Pracy

Centrum Szkolenia Ratownictwa BON - MED wychodzi naprzeciw nowelizacji polskiego Kodeksu Pracy organizując kursy pierwszej pomocy, które na życzenie pracodawców mogą być organizowane w miejscach wcześniej przez nich wskazanych, może to być np. pomieszczenie znajdujące się na terenie zakładu pracy.

Kursy takie przeprowadzane są przez wykwalifikowanych instruktorów będących praktykującymi ratownikami medycznymi przy użyciu najlepszej jakości sprzętu szkoleniowego.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła nowe obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia i życia pracowników w nagłych wypadkach, ewakuacji pracowników oraz zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy w miejscu pracy. Należą do nich:

Wymienione obowiązki dotyczą wszystkich pracodawców bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Wprowadzenie powyższych obowiązków powoduje dla pracodawcy konieczność przeszkolenia i odpowiedniego wyposażenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych.

O liczbie pracowników przeszkolonych i wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, a także o ich wyposażeniu decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Zmiana Kodeksu pracy nałożyła na pracodawców także nowe obowiązki informacyjne (art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy). Należy do nich informowanie pracowników o:

Informacje o pracownikach zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy i wyznaczonych do ewakuacji pracowników należy przekazać innym pracownikom i powinna ona obejmować: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Dokładne informacje na temat kursów ratownictwa medycznego znajdziesz w dziale oferta.

Najbliższe kursy

W najbliższym czasie nie ma zaplanowanych kursów. W celu uzyskania dalszych informacji proszę przejść do działu kontakt.
Zapisz się

 

Dlaczego warto?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła nowe obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia i życia pracowników... Czytaj więcej!

Nasi partnerzy:

 
slowa kluczowe

© BON-MED 2009
Centrum Szkolenia Ratownictwa
Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona główna | O firmie | Informacje | Oferta | Galeria | Zapisz się | Kontakt | Mapa strony